Regulamin
                                          Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Torosdesign.pl

                                                                          
Podstawowe definicje

 
1. Sprzedawca – Toros Krzysztof Dzikiewicz ul. Łąkowa 3 84 - 207 Bojano, NIP: 5851003099, REGON: 190473981

2. Kupujący – konsument lub firma składająca zamówienie i dokonująca zakupu w sklepie.

3. Sklep – serwis internetowy  dostępny pod domeną www.torosdesign.pl. należący do Sprzedającego.

4. Towar – przedmiot dostępny w sprzedaży w Sklepie.

5. Zamówienie – złożona przez Kupującego oferta kupna towarów od Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 
6. Użytkownik - każda osoba zakładająca konto w sklepie.

Ochrona danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca (Toros Krzysztof Dzikiewicz ul. Łąkowa 3 84 - 207 Bojano, NIP: 5851003099, REGON: 190473981).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej (wymiana towaru, reklamacje, zwroty)

3. W celu zrealizowania zamówienia dane będą udostępniane o ile zaistnieje taka konieczność (Poczta Polska, firma kurierska, bank, kancelaria prawna)

operator płatności, ubezpieczyciel)

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, poza przypadkami przechowywania danych określonych innymi przepisami (księgowość).

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zamówienia.

                                                   

Zakupy, płatności i wysyłka towaru

 

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2. Zakupów można dokonywać bez rejestracji konta.

3. Kupujący może się zarejestrować i założyć konto w sklepie. Konto daje osobie zarejestrowanej dostęp do funkcjonalności dla stałych klientów:

- podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów

- braku konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach

- możliwości otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych

4. Wszystkie ceny w Sklepie są cena brutto.

5. Wysyłka towaru następuje w ciągu dwóch dni roboczych po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego.

Przy płatnościach kartą czas wysyłki to dwa dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Przy zamówieniach specjalnych - towary zamówione lub modyfikowane na życzenie lub w porozumieniu z

Kupującym -  wysyłka następuje zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

6. Kupujący dokonuje płatności bezpośrednio na konto Sprzedającego, lub za pomocą płatności dostępnych w Sklepie.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Sposoby płatności są ujęte w zakładce "formy płatności".

8. Jeśli z jakichkolwiek powodów wysyłka miałaby się opóźnić Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony mailem. Kupujący zadecyduje, czy zamówienie będzie kontynuowane, czy tez rezygnuje z zakupu.

9. O wysyłce Kupujący jest powiadamiany mailem.

10. Do każdego zakupu dołączam paragon - lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT.

11. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od zakupu zamówienie zostaje anulowane.

12. W przypadku podania fałszywych danych w chwili zakupu - zamówienie zostaje anulowane.

 

 Reklamacje i wymiana

 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Kupujący ma prawo do reklamowania otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową.

3. Reklamacje można składać mailowo lub listownie na adres siedziby firmy (Kontakt i dane firmy).

4. W reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające identyfikację Kupującego i Zamówienia.

5. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie odesłanie towaru Kupujący zostanie o tym powiadomiony mailowo. Kupujący odsyła Towar na swój koszt. Koszty odesłania zostaną Kupującemu zwrócone. Zalecamy kupującym odesłanie Towaru przesyłką rejestrowaną (poleconą), gdyż odpowiedzialność za przesyłkę leży po stronie Kupującego do czasu odebrania przesyłki przez Sprzedawcę.

6. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej do 14 dni od ich zgłoszenia.

7. W większości przypadków Kupujący może bezpłatnie wymienić Towar na inny rozmiar - jeśli taki jest dostępny. Przed dokonaniem zakupu proszę się upewnić, czy taka wymiana będzie możliwa. Może być to niemożliwe w przypadku wyrobów wytwarzanych w pojedynczych egzemplarzach. Kupujący pokrywa tylko koszt odesłania wymienianego Towaru do Sprzedawcy.

 Zwroty

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru lub od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2 Kupujący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zwrocie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru lub od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie wiadomości elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedającego (Kontakt i dane firmy). W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą, umowę uważa się za niezawartą.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na zamówienie według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący ma obowiązek odesłania Towaru na własny koszt nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Adres do odesłania towaru jest dostępny w zakładce: Kontakt i dane firmy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.  Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może się wstrzymać z wypłatą środków do momentu otrzymania zwracanego Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym  postanowienia Kodeksu Cywilnego, a także ustawy o prawach konsumenta.

2.  W przypadku planowanych zmian w Regulaminie każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanych zmianach, oraz dacie wejścia ich w życie.

3.  Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzedniej wersji Regulaminu.

4.  Użytkownik w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian poprzez przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na adres mail Sprzedającego lub listem tradycyjnym na adres firmy dostępny w zakładce: Kontakt i dane firmy.    W takim przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmian.

5.  W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.


shop@torosdesign.pl

789058258

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl